Åpen spørretid i bystyret

i kategorien Bystyret Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Åpen spørretid i bystyret: alle innbyggere i Mandal kan stille spørsmål til ordføreren og få svar i bystyremøte. Spørsmål må være skriftlige og være ordføreren i hende senest to dager før møtet.

§ 8 ÅPEN SPØRRETID

a) Etter at navneopprop er foretatt, gjennomføres inntil 30 minutters åpen spørretid i
bystyret.
Dette gjelder ikke på budsjettmøter eller ved andre, spesielle grunner, når bystyret
bestemmer det.
b) Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende
senest kl. 12.00 to dager før møtet. Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke
spørretiden fullt ut, settes bystyrets møte umiddelbart.
Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelig for bystyrets medlemmer før møtets
begynnelse.
c) Alle personer bosatt i Mandal kommune kan stille spørsmål til ordføreren.
Bystyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
d) Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for
kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke.
e) Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta inntil 1 minutt å stille dem og
inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker.
Som hovedregel leses spørsmålet opp av spørreren og besvares av ordføreren
(møteleder). Ordføreren (møteleder) kan også lese opp spørsmålet.
f) Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises.
Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
g) Følgende protokolleres:
* Navn på spørrer
* Spørsmålet (hovedessensen)
* Hvem som besvarer
h) Ordning med åpen spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av bystyrets
møte.
i) Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer, avgjør ordføreren (møteleder)
spørsmålet.

Les hele reglementet i lenken under