Her finner du informasjon om eiendomsskatt i Mandal.


Generelle spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til kommunen på tlf. 38 27 30 00.

Spørsmål om formuesgrunnlaget/ligningsverdi skal rettes til Skatt Sør på tlf. 800 800 00

Nedsettelse/ettergivning av eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Eiendomsskattelovens § 28 åpner for at utlignet eiendomsskatt kan settes ned eller ettergis dersom følgende vilkår er tilstede:

  • Det må foreligge særlige grunner og
  • disse særlige grunnene må gjøre det særdeles urimelig om hele eiendomsskatten bli innkrevd.

I praksis betyr dette at eiendomsskatt som den klare hovedregel skal betales, men at det i helt spesielle tilfeller kan være mulig å få innvilget utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av skatten.

Søknader sendes inn på eget søknadsskjema. Sakene behandles av driftsstyret etter egne retningslinjer som bystyret har vedtatt. Disse retningslinjene ligger vedlagt og bør leses før man eventuelt velger å søke. Ved behov for betalingsutsettelse av mer kortvarig karakter bør økonomikontoret først kontaktes.


Aktuelle skjema og dokumenter - eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Ofte stilte spørsmål - eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

eiendomsskattFaktura for årets eiendomsskatt utløser naturlig nok en del spørsmål. Vi har samlet mest stilte spørsmål og svar i denne artikkelen her. Skulle du likevel ikke få svar på det du lurer på, kan du sende en henvendelse via skjemaet du finner nederst i denne artikkelen.

 

Rammer og retningslinjer for taksering i Mandal kommune

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt ble vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 11. juni 2014. Dokumentet under inneholder rammer og retningslinjer, og danner grunnlaget for all taksering som blir utført i Mandal kommune i perioden 2014-2024.

Politiske møter

19 des 2017 | 09:00 - 12:00 | Landbruksnemnda
17 jan 2018 | 09:00 - | Planutvalget
25 jan 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget