Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Mandal

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Mandal

Vedtektene er fastsatt med hjemmel i § 13-7 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.

Eierforhold

 • Skolefritidsordningen (SFO) eies av Mandal kommune og drives etter gjeldende lovverk og retningslinjer vedtatt av bystyret i Mandal

Formål

 • SFO gir tilbud til barn fra 1.- 4. trinn
 • Barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn gis SFO tilbud ved Furulunden skole
 • SFO er en del av skolens samlede virksomhet og skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna
 • SFO skal gi barna omsorg og tilsyn og legge til rette for at barna får innflytelse over egen hverdag

Styring og ledelse

 • SFO skal ha en egen daglig leder med pedagogisk utdanning
 • Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar
 • Det velges foreldrekontakt for SFO
 • Daglig leder og foreldrerepresentant har møte- og uttalerett i skolens samarbeidsutvalg når saker angående SFO behandles
 • Leder kan delta i rektormøter når saker angående SFO behandles

Bemanning

 • Det utarbeides en årlig bemanningsplan ved hver SFO
 • Bemanningen i SFO skal være forsvarlig i forhold til antall barn som er tilstede, barnas alder, fysiske rammer ved skolen og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper

Opptak

 • Opptaket gjelder inntil plassen sies opp eller barnet går ut av 4. klasse
 • Søknadsfrist for opptak er 1. mars hvert år. Søknad sendes elektronisk på fastlagt skjema til kommunens sentrale postmottak. I tillegg til annonse formidler skolen informasjonsbrev til alle elever som skal begynne på 1. trinn ved den aktuelle skolen
 • Som hovedregel vil det kun bli gitt plass til barn ved den aktuelle skolen
 • Ved påmelding ut over kapasiteten foretas opptak etter følgende prioritering:
  • 1. Barn med særskilte behov
  • 2. Elever i 1.trinn
  • 3. Elever i 2. trinn
  • 4. Elever i 3. trinn
  • 5. Elever i 4. trinn
 • Hovedopptaket skjer om våren med suppleringstiltak i løpet av skoleåret. Økning eller reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret skjer etter skriftlig avtale med daglig leder og kan skje pr. 01.10, 01.01 og 01.04. Endringer for kommende skoleår må skje innen 01.05 hvert år.
 • Ledelsen ved skolen har opptaksmyndighet. Skolen tildeler plass og sender svar til søkerne.
 • Klager behandles først av opptaksmyndigheten og går til videre behandling i kommunens klagenemnd dersom vedtaket opprettholdes.

Betaling

 • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av bystyret, og det betales fult beløp for månedene august til og med juni
 • Betalingen inkluderer et måltid pr dag. På undervisningsfrie dager vil barna få to måltider

Oppsigelse

 • Oppsigelse skjer skriftlig til leder ved SFO
 • Ved oppsigelse skal det betales for inneværende måned og èn påfølgende måned
 • Dersom barna tas ut etter 15. mars, må man betale for plassen ut juni måned
 • Plassen kan benyttes i oppsigelsesperioden
Oppsigelse for kommende skoleår må skje innen 01.05 hvert år.

Åpningstider/ tilbud

 • SFO gir tilbud fra kl. 07.00 til 16.30
 • Barn kan få tildelt plass 2, 3, 4 eller 5 dager pr. uke
 • Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt. Om sommeren holder SFO stengt i 4 uker. SFO er stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag etter kl. 12.00
 • Det kan bli lagt opp til samordning av SFO ved de enkelte skolene i skolens ferier.
Nærmere orientering vil bli gitt dersom dette er aktuelt.

Leke- og oppholdsareal
 • SFO benytter skolelokalene og skolens uteområder til sine aktiviteter
 • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me