Informasjon om klagebehandling og faktura - eiendomsskatten

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

eiendomsskatt knappFaktura for 2. termin av eiendomsskatten er nå fakturert. Klagebehandlingen er i gang, og mange klager er behandlet. Det var kun klagene med rene faktafeil (for eksempel feil sonefaktor) som vi rakk å korrigere før faktura ble sendt ut. 

 

Videre saksgang

Sakkyndig nemnd skal ha sine siste behandlingsdager i første halvdel av januar. Etter dette skal alle som har klaget på skatten få et endelig svar. Klager som ikke er tatt til følge vil få beskjed om dette, og klagen sendes videre til klageutvalget i Mandal kommune. Første behandlingsdato her er 17. februar. Dersom klagen i klageutvalget medfører endring vil denne kunne endres før 1. termin 2015 sendes ut. I 2015 vil det sendes ut 2 terminer som i 2014, men med et forfall på våren, og et på høsten.

Fakturering

Når det gjelder fakturaene for både 1. og 2. termin er det enkelte feil og mangler på disse. Datatekniske utfordringer medfører at det på fakturaene kommer samme beløp på årsbeløp og terminbeløp, og dessverre er tekst også falt ut. Våre leverandører har jobbet med problemene, og de skal nå være løst.

Betalt for mye?

Alle som har betalt inn for mye i 2014 som følge av at man får medhold i klagen, vil enten få tilbakebetalt det overskytende til kontoen det ble betalt fra, ellers vil det avregnes på faktura 1. termin 2015.

Avtalegiro

Har du fått faktura på avtalegiro uten å ha dette med Mandal kommune kan årsaken være at du tidligere har hatt renovasjonsavgift på avtalegiro til Mandal kommune. Da ligger avtalen fortsatt aktivt i banken og denne må sies opp i banken. Mandal kommune har ikke mulighet til å opprette avtalegiro på personer som ikke har godkjent dette.

Tags: eiendomsskatt

Politiske møter

17 jan 2018 | 09:00 - | Planutvalget
25 jan 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget