Ofte stilte spørsmål - eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

eiendomsskattFaktura for årets eiendomsskatt utløser naturlig nok en del spørsmål. Vi har samlet mest stilte spørsmål og svar i denne artikkelen her. Skulle du likevel ikke få svar på det du lurer på, kan du sende en henvendelse via skjemaet du finner nederst i denne artikkelen.

 

1. Hva er formuesgrunnlag?

Formuesgrunnlaget er den verdien som skatten regnes ut i fra. Formuesgrunnlaget kommer fra skatteetaten. Likningsverdien er 25 % av formuesgrunnlaget. Eiendomsskatten beregnes ut i fra formuesgrunnlaget.

2. Hva gjør jeg dersom formuesgrunnlaget mitt er feil?

Ta kontakt med Skatteetaten. De må endre formuesgrunnlaget som sendes til oss, før vi kan endre fakturagebyret. NB: Formuesgrunnlaget for 2 år tilbake benyttes for å beregne eiendomsskatten. Det betyr at dersom du ønsker å klage på skatten i 2018, må formuesgrunnlaget hos Skatteetaten endres fra 2016.

3. Hva er forskjell på formuesgrunnlag og kommunal takst (etter befaring)?

Formuesgrunnlaget, se spørsmål 1. Kommunal takst er satt på alle fritidseiendommer, og boliger som ikke har formuesgrunnlag. Dette er gjort ut i fra en befaring av eiendommen, samt i tråd med «Rammer og retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Mandal kommune».

4. Hvorfor blir eiendomsskatten høyere og høyere?

Det kan være flere grunner. Promillesatsen kan endres fra år til år, dette avhenger av budsjettvedtaket til bystyret i desember.
Skatteetaten justerer formuesgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen for boliger. 80 % av formuesgrunnlaget brukes som utgangspunkt for eiendomsskatten. Skatteetaten kan justere formuesgrunnlaget årlig.
Kommunale takster gjelder i inntil 10 år av gangen.

5. Hvorfor endrer grunnlaget seg fra år til år?

Skatteetaten justerer formuesgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen for boliger. 80 % av formuesgrunnlaget brukes som utgangspunkt for eiendomsskatten. Skatteetaten kan justere formuesgrunnlaget årlig. Kommunale takster gjelder i inntil 10 år av gangen.

6. Hvorfor endrer promillesatsen seg fra år til år?

Det er bystyret som hvert år bestemmer promillesatsen. Normalt sett avgjøres dette i desember hvert år.

7. Hvor ofte kommer faktura for eiendomsskatten?

2 ganger. 1. termin sendes normalt ut i april hvert år med forfall 20. april. 2. termin vil sendes ut i oktober/november med forfall ca. 20 november. 

8. Hvem bestemmer hvor mye eiendomsskatten skal være?

Bystyret vedtar dette sammen med budsjettvedtaket i desember.

9. Verdien på boligen min er høyere enn hva jeg kan forvente å få i markedet, hva gjør jeg?

Formuesgrunnlag: Klage sendes til Skatteetaten.
Kommunal takst: Klage sendes til Mandal kommune v/Eiendomsskattekontoret, postboks 905, 4509 Mandal. Begrunnelse og dokumentasjon på hvorfor eiendommen er overpriset må vektlegges.

10. Hvordan kan jeg klage på eiendomsskatten?

Formuesgrunnlag: Klage sendes til Skatteetaten.
Kommunal takst: Du sender klage med dokumentasjon på hvorfor skatten er feil til:
Mandal kommune v/Eiendomsskattekontoret
postboks 905
4509 Mandal

11. Når et det klagefrist?

Klagefristen er 6 uker fra skattelistene ble lagt ut til offentlig ettersyn, dvs. frem til 13. april 2018.  


{uniform form=1/} 

Tags: eiendomsskatt

Politiske møter

14 mar 2018 | 09:00 - | Planutvalget
21 mar 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
22 mar 2018 | 17:00 - | Bystyret
11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret