Nedsettelse/ettergivning av eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Eiendomsskattelovens § 28 åpner for at utlignet eiendomsskatt kan settes ned eller ettergis dersom følgende vilkår er tilstede:

  • Det må foreligge særlige grunner og
  • disse særlige grunnene må gjøre det særdeles urimelig om hele eiendomsskatten bli innkrevd.

I praksis betyr dette at eiendomsskatt som den klare hovedregel skal betales, men at det i helt spesielle tilfeller kan være mulig å få innvilget utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av skatten.

Søknader sendes inn på eget søknadsskjema. Sakene behandles av driftsstyret etter egne retningslinjer som bystyret har vedtatt. Disse retningslinjene ligger vedlagt og bør leses før man eventuelt velger å søke. Ved behov for betalingsutsettelse av mer kortvarig karakter bør økonomikontoret først kontaktes.


Tags: eiendomsskatt

Politiske møter

11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret
25 apr 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
16 mai 2018 | 09:00 - | Planutvalget
23 mai 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
24 mai 2018 | 17:00 - | Bystyret