Taksering av verk og bruk/næringseiendom - eiendomsskatt

i kategorien Eiendomsskatt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Industri - foto: aaron barnabyDet er i disse dager sendt ut brev til eiere av næringseiendommer om informasjon angående taksering. Bystyret i Mandal kommune har vedtatt å gjennomføre taksering av verk og bruk og annen næringseiendom for mulig eiendomsskatt fra 2018.

Hvem gjelder dette?

Dette gjelder eier(e) av næringseiendommer i Mandal kommune. 

Bakgrunn

Bystyret i Mandal kommune har vedtatt å gjennomføre taksering av verk og bruk og annen næringseiendom for mulig eiendomsskatt fra 2018. 
Takseringen foretas i henhold til gjeldende regelverk ved takseringstidspunktet. Kommunen er kjent med at det foreligger forslag om endring i takseringen av produksjonsmidler.

Befaring

Sakkyndig nemnd skal taksere eiendommen med tilhørende bygningsmasse for verk og bruk og annen næringseiendom. I forbindelse med denne takseringen vil det bli foretatt en befaring av eiendommen.

Denne vil foregå i tidsrommet november 2017 til januar 2018, og gjennomføres av firmaet ESKAN AS.

Ønsker du å være tilstede under befaringen?

I mange tilfeller vil det ikke være nødvendig at eier(e) er tilstede under befaringen, men er det ønskelig, må det gis bekjed om innen 24. november 2017. Det kan gjøres enten via mail eller telfon oppgitt nederst. 

Fastsetting av takst på eiendommen

Sakkyndig nemnd har ansvar for å fastsette takst for eiendommer i kommunen. Taksten baserer seg på en fysisk befaring av hver enkelt eiendom. Dette vil bety at det blir innhentet faktaopplysninger om arealtall og arealbruk av ulike etasjer knyttet til virksomheten. I tillegg vil det bli foretatt ulike skjønnsmessige vurderinger knyttet til bla. bygningsmassens tilstand, beliggenhet og kurans.

For eiendommer definert som verk og bruk (produksjonsbedrifter og andre industrielle virksomheter) vil det i tillegg bli foretatt vurderinger med tanke på foretakets faste driftsmidler samt en eventuell takst på disse.

Sakkyndig nemnd har vedtatt et regelverk for fastsetting av takstene som du kan lese om på våre nettsider etter at takstene er vedtatt.

Videre prosess

  • Besiktigelse av eiendommer vil foregå i november 2017 – januar 2018.
  • Skatteseddel sendes ut innen 1.3.2018.
  • Klagefristen på takst er satt til seks uker etter at skattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

E-post:       |        Mobil: +47 941 49 827

 

Politiske møter

11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret
25 apr 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
16 mai 2018 | 09:00 - | Planutvalget
23 mai 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
24 mai 2018 | 17:00 - | Bystyret