Mandal - 9. best i landet!

i kategorien Kommuneøkonomi Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Kommunebarometer logo

Kommunal Rapport rangerer hver år alle landets kommuner basert på 124 ulike nøkkeltall innenfor 12 ulike sektorer. Hensikten er å sammenlikne og gi et bilde av hvordan kommunene driver. Det foreløpige barometeret for 2016 er nå offentliggjort og Mandal kommer her på en 9. plass.

 

 

I fjor kom vi på en 5.plass, året før 3. plass. Dette viser at Mandal leverer gode tjenester til innbyggerne, og gjør det svært bra til tross for at vi er en kommune med lave inntekter. Barometeret er også et viktig verktøy til å finne områder der kommunen kan gjøre det enda bedre, noe som vil ha fokus når grunnlagsmaterialet analyseres nærmere. Når vi mottar den endelige rapporten fra Kommunal Rapport vil denne bli offentliggjort på kommunens nettsider.

Hva er Kommunebarometeret?

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på bakgrunn av offentlige tilgjengelige data fra offisielle kilder. Første rangering ble publisert i 2010.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 12 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge.

Dette er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har noe å lære og om det virker som om innsatsen fører til målbare resultater.

Les mer om kommunebarometeret her 

Politiske møter

11 apr 2018 | 09:00 - | Planutvalget
19 apr 2018 | 17:00 - | Bystyret
25 apr 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
16 mai 2018 | 09:00 - | Planutvalget
23 mai 2018 | 13:00 - | Eldrerådet
24 mai 2018 | 17:00 - | Bystyret