Nøkkeltall 2014 for Mandal kommune

i kategorien Kommuneøkonomi Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

nokkeltall 2014

En undersøkelse blant innbyggerne i Mandal i fjor viste at de aller fleste er godt fornøyd med tjenestene fra kommunen. Men det finnes naturligvis forbedringspotensialer, og mange sa også at de ikke vet hva kommunens penger brukes til.

Bystyret bestemte derfor at det skulle lages en brosjyre til alle innbyggerne med informasjon om hvor pengene kommer fra og hva de brukes til. Denne brosjyren finner du her. 

 

 

 

  

 

Brosjyren er lagd for å vise hvor kommunens inntekter kommer fra og hvordan pengene brukes. Altså en oversikt over hva innbyggerne får igjen for pengene i form av tjenester og service.
Oversikten viser at kommunen bruker mer en 40 % av pengene på tjenester innen pleie og omsorg, velferd og helse. Rundt 30 % brukes til skole og barnehage, mens ca. 10 % går til tekniske tjenester. 

Tilsendt brosjyre finner du under - papirutgave og en som som viser kun detaljer over inntekster/utgifter.

Mandal - nr. 5 i landet

Kommunal rapport rangerer hvert år landets kommuner basert på 123 ulike nøkkeltall innenfor 12 ulike sektorer. Hensikten er å sammenlikne og gi et bilde av hvordan kommunene driver. Mandal har de siste årene kommet stadig høyere på Kommunebarometeret, og er nå plassert helt i toppskiktet. I årets endelige måling ligger Mandal på femteplass av alle landets 428 kommuner. (Foreløpig plassering var 3. plass og derfor ble dette tallet oppgitt da brosjyren ble lagd)

Mandal er en kommune med lave inntekter, sammenliknet med andre kommuner. Barometeret viser at vi likevel leverer gode tjenester til innbyggerne, samtidig som det er områder som bør bli bedre.

Les mer om Kommunebarometeret her:

Mandal - 5. best i landet!