Helsestasjon

Helsestasjonen har som mål å arbeide for god fysisk og psykisk helse hos barn/ungdom i samarbeid med foreldre.

Helsestasjonen har bl.a. disse oppgavene

Helsestasjonen tilbyr følgende program

Alder

Tema

Nyfødt Telefon fra jordmor og/eller helsesøster, hjemmebesøk eller nyfødtsamtale på helsestasjonen
4 uker Gruppetreff v/jordmor og helsesøster
6 uker Samtale og undersøkelse v/lege og helsesøster, vaksinasjon
3 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster, vaksinasjon
4 mnd Gruppetreff v/fysioterapeut og helsesøster
5 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster, vaksinasjon
6 mnd Samtale og undersøkelse v/lege og helsesøster
8 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster
10 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster
12 mnd Samtale og undersøkelse v/lege og helsesøster, vaksinasjon
15 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster, vaksinasjon
18 mnd Samtale og veiledning v/helsesøster
2 år Samtale og undersøkelse v/lege og helsesøster, vurdering av språk og utvikling
4 år Synsundersøkelse v/helsesøster, vurdering av språk og utvikling
5-6 år Skolestartundersøkelse v/lege og helsesøster
6-20 år Skolehelsetjeneste på barne-, ungdoms- og videregående skole

I tillegg kan det gjøres avtaler etter behov. Timebestilling.

Helsesøster

Foreldre/foresatte kan ta opp ulike tema som utvikling, trivsel, kosthold og fysisk aktivitet for å nevne noe.

Helsestasjonslege

Forebyggende undersøkelser, henvisninger og samtaler. På grunn av smittefare ber vi om at syke barn ikke møte på helsestasjonen. Hvis barnet er sykt, skal fastlegen kontaktes.

Jordmor

Svangerskapskontroll utføres i samarbeid med byens leger. Ammeveiledning, prevensjonsveiledning og nyfødtscreening/blodprøve.
Svangerskapsomsorg - jordmor

Tverrfaglig Helsestasjon består av: