Kommunereformen

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

""

I Mandal har bystyret satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede fordeler og ulemper for innbyggerne i Mandal ved de ulike veivalgene Mandal kan ta i denne prosessen. Denne arbeidsgruppen består av ordfører, varaordfører, gruppeledere for FrP og Høyre samt rådmannen. Arbeidsgruppen rapporter jevnlig til bystyret, samtidig som administrasjonen i kommunen vil holde innbyggerne oppdatert om hva som skjer i prosessen gjennom kommunens nettside.

Så langt deltar Mandal i et utredningsarbeid sammen med kommunene Lindesnes, Marnardal og Audnedal. I dette prosjektet utarbeides det nå et såkalt «kommuneplanprogram» for en tenkt «nye Lindesnes» kommune som består av disse fire kommunene. Et slik planprogram skal oppsummere hva kommunene så langt er enig om og hva som videre må utredes før man har et tilstrekkelig grunnlag for å vedta en eventuell kommunesammenslåing. Planprogrammet er forutsatt behandlet av kommunene våren 2015 slik det avklares om dette er noe man vil gå videre med. I så fall vil et endelig vedtak om kommunesammenslåing kunne skje innen utgangen av 2015.

I tiden som kommer vil det trolig bli avholdt et folkemøte i Mandal om kommunereformen og gjennomført en spørreundersøkelse der innbyggerne kan si sin mening om ulike veivalg for Mandal kommune. Administrasjonen vil komme tilbake med mer informasjon om dette.


Mer informasjon om kommunereformen finnes på nettsiden www.kommunereform.no.

Dessuten kan man på nettstedet www.nykommune.no lage sin egen nye kommune og se hvordan denne vil se ut med tanke på økonomi, antall innbyggere, areal osv. På disse nettsidene finnes det også informasjon om de økonomiske virkemidlene regjeringen legger opp til at kommunene kan nyte godt av i prosessen.

Politiske møter

17 jan 2018 | 09:00 - | Planutvalget
25 jan 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget