Spørreundersøkelse om kommunereformen

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

kommunereform man lin mar

Mandal kommune gjennomfører nå en spørreundersøkelse om kommunereformen. 600 innbyggere over 16 år vil bli ringt opp og stilt fire spørsmål om hva de mener om en sammenslåing av kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal.

Det vil også bli stilt spørsmål om hva innbyggerne mener er de viktigste målene for en kommunesammenslåing, samt om man tror ulike tjenester vil bli bedre eller dårligere etter en eventuell sammenslåing.

Undersøkelsen vil gi nyttig informasjon i arbeidet med kommunereformen og fra kommunens side håper vi alle som blir ringt opp ønsker å svare.

Spørsmålene i undersøkelsen:

 1. Mandal kommune er nå inne i en prosess for å vurdere om kommunen bør slå seg sammen med Lindesnes og Marnardal. Er du for eller imot sammenslåingen?
 2. Hvor negativ eller positiv er du til sammenslåing mellom Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner? 
  Vil du si svært negativ - ganske negativ - verken positiv eller negativ - ganske positiv - svært positiv?
 3. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Jeg ber deg nå velge hva du mener er de tre viktigste målene for en fremtidig kommune, blant dem jeg leser opp:
  - større fagmiljøer i kommunen
  - økt kvalitet på de kommunale tjenestene
  - god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene
  - en mer kostnadseffektiv kommunal drift
  - et godt lokaldemokrati
  - bedre nærings- og samfunnsutvikling
  - sikre livskraftige lokalsamfunn.
 4. Jeg leser nå opp noen kommunale oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener kommunen vil løse disse etter en kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag.
  Du vurderer langs en skala fra 1-5, hvor 1 betyr mye dårligere , 2 - noe dårligere, 3 - som i dag, 4 - noe bedre, 5 - mye bedre.

  De kommunale oppgavene er:
  - helsetjenester
  - barnevern
  - pleie og omsorg i hjemmet
  - pleie og omsorg i institusjon
  - barnehagetilbud
  - skole- og fritidsordning
  - byggesaksbehandling
  - tilbud innen kultur, idrett og fritid
  - økonomistyring
  - næringsutvikling
  - gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen
 5. Kjønn
 6. Alder

Resultatet skal være klart i månedsskifte november/desember.


Les mer om Kommunereformen her

Politiske møter

17 jan 2018 | 09:00 - | Planutvalget
25 jan 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget