Regjeringen har tatt initiativ til å gjennomføre en kommunereform i Norge. Målet for denne er at norske kommuner skal bli større, mer robuste og kunne får mer makt og myndighet. Regjeringen viser til at det nå er 50 år siden forrige kommunereform og at kommunenes oppgaver siden den gang er blitt mer omfattende. Gjennom reformen skal kommunene få et økt handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse slik at dette danner et grunnlag for gode og velfungerende lokalsamfunn.

Kommunereformen

i kategorien Kommunereformen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

""

I Mandal har bystyret satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede fordeler og ulemper for innbyggerne i Mandal ved de ulike veivalgene Mandal kan ta i denne prosessen. Denne arbeidsgruppen består av ordfører, varaordfører, gruppeledere for FrP og Høyre samt rådmannen. Arbeidsgruppen rapporter jevnlig til bystyret, samtidig som administrasjonen i kommunen vil holde innbyggerne oppdatert om hva som skjer i prosessen gjennom kommunens nettside.

Politiske møter

17 jan 2018 | 09:00 - | Planutvalget
25 jan 2018 | 17:00 - | Bystyret
14 feb 2018 | 09:00 - | Planutvalget