Ansettelsesstopp i Mandal kommune opphørt

i kategorien Aktuelt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kommunevåpen


Rådmannens ledergruppe bestemte å innføre ansettelsesstopp fra og med 30. januar 2017 som en konsekvens av det vedtatte budsjettet. Denne ansettelsesstoppen opphører fra 27. februar 2017. 

Dette gjaldt alle faste stillinger og lengre vikariater. Det ble innført strenge rutiner for hvilke stillinger som skal besettes. Rådmannen vil legge vekt på at kommunen til enhver tid har nødvendig kompetanse innen de ulike tjenesteområdene, men vil ellers kunne bestemme at ledige stillinger blir stående ubesatt.
Sist Mandal kommune hadde ansettelsesstopp, var i 2014.

Nedbemanning 

Det er også satt i gang en prosess med å redusere antall ansatte i boliger for enslige mindreårige flyktninger, EM-boliger. Det er to årsaker til denne nedbemanningen. Den ene er endringer i statens finansieringsordning, og den andre er at det kommer færre enslige mindreårige flyktninger enn det som var varslet i høst. Kommunen har i dag fire EM-boliger med til sammen ca. 40 ansatte. Boliger vil bli «slått sammen» og antallet ansatte må reduseres betydelig. Arbeidet med å nedbemanne er allerede i gang, og gjøres i nært samarbeid med tillitsvalgte. Så langt det er mulig, vil man søke å omplassere.
Rådmannen er opptatt av å ha en ryddig prosess og ivareta medarbeiderne så godt som mulig.

Det vedtatte kommunebudsjettet og konsekvenser av statsbudsjettet er bakgrunnen for innstrammingstiltakene i Mandal kommune.

Tags: budsjett Arbeid og næring