TV-aksjonen 2016 Røde kors - "Sammen får vi hjelpen helt frem"

web banner 980x150 - tv-aksjonen 2016
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Innsamlede penger skal gå til:
Syria – 605 000 skal få mat vann og medisiner
Etter fem år med borgerkrig er over 13,5 millioner mennesker i Syria helt avhengig av nødhjelp for å overleve. 4,7 millioner syrere er drevet på flukt til andre land, mens 9 millioner er på flukt inne i landet

Libanon - Helseklinikker til 273 000 mennesker
Libanon Røde Kors trenger helseklinikker for å kunne behandle 1,5 millioner syrere som har flyktet til landet.

Sør-Sudan - Legehjelp til 17 500 mennesker
Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 3,9 millioner sørsudanere trenger kirurgisk hjelp. Røde kors vil også gi opplæring i førstehjelp, drive forebyggende helsearbeid og beskytte helsepersonell.

Afghanistan - Helsetilbud til 334 000 mødre og barn
Røde Kors skal bygge fødestuer, utdanne helsepersonell og gi støtte til drift av ortopediske sykehus.

Somalia - Opplæring av helsepersonell for 700 000 mennesker.
Siden 1991 har Somalia vært preget av væpnet konflikt, tørkekatastrofer, matmangel og omfattende mangel på helsetilbud.  2,5 millioner somaliere er på flukt. Røde Kors vil bygge flere helseklinikker, lære opp helsepersonell og gi flere krigsskadde behandling og proteser ved Røde Kors’ rehabiliteringssentre.

Myanmar – Folkeopplysning til 208 00
- Fortsatt borgerkrig, dyp fattigdom og mangler på helsetjenester. Røde Kors ønsker mobile helseklinikker og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

Honduras, El Salvador og Guatemala - Voldsforebygging redder liv - 30 000 mennesker.
Landene er blant verdens mest voldelige land og topper FNs drapsstatistikk. Røde Kors vil styrke arbeidet med førstehjelp/helsetjenester til sivile, jobbe aktivt med voldsforebyggende arbeid i lokalmiljøene og tilby aktivitetstilbud til unge.

 Les mer på www.blimed.no