Sommervikar Helse og omsorg 2018

i kategorien Ledige stillinger Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Helse og omsorgsenhetene skal avvikle ferien fra 18.06 – 12.08.18. Vi er primært interessert i personer som kan binde seg for hele perioden, men minimum 6 uker. Vi har et stort behov for deg som studerer eller er elev innen helse- og omsorgsfag eller deg som ser for deg en fremtidig studieretning innen helse og omsorg. Vi trenger også assistenter / ufaglærte som ønsker å jobbe med mennesker. I tillegg er det stort behov for autorisert helse-personell. Stillingene gjelder både dag-, kvelds- og nattvakter. Erfaring teller. Det utbetales et bonustillegg pr. uke på 2500. for off. godkjent sykepleiere og vernepleiere som jobber minimum 6 uker i 75% stilling eller mer i perioden.

VI TRENGER VIKARER (DAG, KVELD OG NATT) PÅ FØLGENDE ENHETER :

Enhet for Hjemmebaserte tjenester
Utfører helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. Enheten består av: sone Ulvegjelet, sone Sentrum, sone Vestnes, sone Holum, nattpatruljen, heldøgnsbemannede omsorgsboliger, dagsentre, samt avdeling for Fysioterapi/ergoterapi og hjelpemidler. Søkere til hjemmebaserte tjenester må ha sertifikat for bil.

Enhet for Institusjonsbaserte tjenester
Består av fem sykehjemsavdelinger samt sentralkjøkken. Avdeling 1 er korttidsavdeling. Avdeling 2 og 3 er vanlige pleieavdelinger. Avdeling 4 er demensavdeling og Avdeling 5 er både pleie og skjermet avdeling. Stillingene på sykehjemmets avdelinger gjelder både pleie, renhold og institusjonskjøkken.

Enhet for Miljøterapeutiske tjenester
Enheten tilbyr målrettet miljøarbeid og består av avdelingene Hesland, Solhøgda, Skinsnes og Psykisk helse og rus. Hesland, Solhøgda og Skinsens har utviklingshemmede som største brukergruppe. Avdeling for Psykisk helse og rus arbeider med psykisk lidelse, rus og boligsosial oppfølging. Søkere til miljøterapeutiske tjenester må ha sertifikat for bil.

Familiens hus
Det er behov for miljøterapeuter, fagarbeidere og studenter med barnefaglig eller sosialfaglig bakgrunn til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Avdelingen EM bolig drifter boliger for enslige mindreårige flyktninger i alderen 12-20 år. Vi søker trygge, erfarne voksne til å skape et godt hjem for barna og ungdommene. Om sommeren legges det vekt på gode fritidsaktiviteter. Det er to-delt turnus med våken nattevakt i begge avdelingene. Søkere må ha sertifikat.

For alle stillinger gjelder:
Søkere må beherske norsk språk og gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves politiattest av nyere dato (max 3 mnd.) Det gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår for stillingene, herunder 2 %pensjonstilskudd. Det utarbeides offentlig søkerliste ved tilsettingsprosessen. Opplysninger om sommervikarer i Helse og omsorg ring tlf. 91 10 32 26. Søknaden sendes elektronisk.

VIKTIG INFORMASJON NÅR DU SKAL INN Å REGISTRERE I SØKNADSSKJEMAET. DET ER KUN ÉN STILLINGS ID 1384 TIL SØKNAD SOM SOMMERVIKAR I HELSE OG OMSORG. DET ER DERFOR VIKTIG AT DU SETTER PÅ ØNSKET ARBEIDSSTED - I PRIORITERT REKKEFØLGE.

Søknadsfrist: 31.01.18


Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Mandal har fine strender, flotte turområder og er en aktiv kulturby. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet. Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, religion og kulturell bakgrunn.