Utlysning av aktivitetsmidler

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

skate freepik
Mandal barne- og ungdomsråd (BU) har 50 000 kr til fordeling til gode aktiviteter for barn og unge i Mandal. De som kan søke er lag, foreninger, organisasjoner, elevråd m. m. Formålet med utdelingen av midlene er at dette skal bidra til økt aktivitet for barn og unge i kommunen vår. Vi oppfordrer til at barn og unge involveres i planlegging og gjennomføring av aktiviteten.

Lærlingesamling i Mandal kommune

i kategorien Arbeid Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

lærlingsamling

Onsdag 7. februar var det samling for alle 1. og 2. års lærlinger i Mandal kommune. Totalt 32 lærlinger har for tiden kontrakt me dkommunen. NAV arbeidslivssenter Vest- Agder ga lærlingene innblikk i IA-avtalen, arbeid og helse, årsaker til sykefravær, rus, spill og holdninger.

Faktura for kommunale avgifter er på vei

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

kommunevåpen

Faktura for kommunale avgifter 1. termin 2018 er nå sendt ut. Forfall til betaling er 1. mars 2018.
Har du spørsmål om fakturaen, kan du ringe Tjenestetorvet på 38 27 30 00 eller til Anne Bente Ramsøy på 468 89 490. 


Det er til god hjelp for oss om du oppgir kundenummer, fakturanummer og adresse på eiendommen når du kontakter kommunen.

Vi gjør oppmerksom på:

  • Det påbeløper en rente på 8,75 % p.a. etter forfall.
  • Faktura for renovasjon og slam sendes ut av MAREN
  • Fritak for feieavgift?
    Det er Brannvesenet Sør IKS som behandler søknad om fritak for feieavgift. Det kan tas kontakt med brannvesenet på tlf 38 27 01 10 eller på mail: .Fritak for feieavgift gjelder først ved neste termin.
  • Faktura for eiendomsskatt sendes ut i begynnelsen av april og har forfall til betaling 20. april 2018.

Synes du fakturaen er vanskelig å forstå eller trenger mer informasjon? 

Informasjon

Kommunale avgifter sendes ut til alle husstander i Mandal to ganger i året.
Disse har forfall rundt 1. mars og 1. oktober hvert år. 

Det påbeløper en rente på 8,75 % p.a. etter forfall.  Dersom du har behov for utsettelse på faktura eller trenger en forklaring på regningen, så kan du ringe Tjenestetorvet på 38 27 30 00. Det er til god hjelp for oss om du oppgir kundenummer, fakturanummer og adresse på eiendommen når du kontakter kommunen

Faktura for renovasjon og slam sendes ut av MAREN

 

 

 

Borgerlig vielse i Mandal kommune

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivHjerteStortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vielsesmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra 01.01.18. Med lovendringen følger en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vielsestilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Plikten gjelder såfremt én av brudefolkene er bosatt i kommunen, men kommunene kan også velge å tilby vielse for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Vannmåleravlesning for 2017

i kategorien Bolig og eiendom Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

vannmåler

 


Det nærmer seg dato for avlesning av årets vannmålerstand. Nytt i år er at vi ikke sender ut avlesningskort. I stedet vil du få en SMS på mobiltelefonen eller talemelding på fasttelefon, med varsel om vannmåleravlesning. Fristen for avlesning er 31. desember 2017

 

Utdeling av årets kulturpriser

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv


Årets kulturpriser ble 05.desember delt ut til vinnerne for 2017. Ordfører, varaordfører og leder av BU var til stede under utdeling på Buen kulturhus. Vi gratulerer de verdige vinnerne.

kulturpris 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørendeskole - et tilbud for pårørende til personer med demens

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Gamle henderPårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

--------------------------------------------------------------------------------

Kurset starter 17. januar og holdes over fire kvelder.
Sted: Dagsenter for psykisk helse på Orelunden, Søren Jaabæksvei 60 c
Du får kaffe/te og noe å bite i på hver samling
Pris: kr 300,-

Påmelding:
Mail:
Telefon: 38 26 88 33 / 90 85 85 65

Frist: 10. januar 2018

Mer informasjon om kurset:
pdfBrosjyre - Pårørendeskolen 2018

Vi stenger Bryggegata i uke 48

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

rundkjøringDet har lenge vært snakk om bilfri Bryggegate, som et ledd i å skape et levende og inkluderende sentrum.
Før dette endelig bestemmes, stenger vi Bryggegata i uke 48 for å se hvor stor endring dette vil bety for tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges.


I kommuneplanens samfunnsdel er et av fokusområdene å skape et levende og inkluderende sentrum, og da bilfri Bryggegate. Vi ønsker å se på konsekvensene for de tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges, og vil derfor foretar en vurdering av trafikkbildet.

Tidsrom

Uke 48 – mandag 27. november fra kl. 07.00 til 4. desember kl. 07.00

Strekning som stenges

Fra rundkjøringen i Brokrysset til rundkjøringen med anker (Torjusheigata)

Hvem kan kjøre i Bryggegata i dette tidsrommet?

Bryggegata skal være åpen for buss, taxi, varelevering og kjøring til eiendommene, dvs gjennomkjøring blir forbudt.

Biltrafikken telles

Statens Vegvesen vil telle biltrafikken i sentrumsgatene/boliggatene både en uke før og under selve uken Bryggegata er stengt. På bakgrunn av denne tellingen vil vi se på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelt nye tilførselsveier.

Dette arbeidet utføres i samarbeid med flere; blant annet Handel i sentrum og Mandal Handel og Service Forening. Disse har ansvar for å sørge for en hyggelig og god stemning i gågata denne uka.


Rydde søppel på Sjøsanden etter flommen?

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

sjøsanden etter flommen, foto: alf erik andersenMandal kommune har fått flere henvndelser fra frivillige som ønsker å rydde Sjøsanden for søppel.

Maren/MBT setter derfor ut en container på Piren som det kan kastes avfall fra strendene for de som ønsker å rydde. Denne blir plassert ut i løpet av dagen.