Åpning av hverdagsrehabilitering

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

hverdagrehabilitering skilt01.02 og 02.02 var det åpning av Hverdagsrehabilitering som ny kommunal helse og omsorgstjeneste i sone Sentrum og sone Holum. 
Hverdagsrehabilitering er nå igangsatt i alle fire soner i enhet for hjemmebaserte tjenester: sone Vestnes, sone Ulvegjelet, sone Sentrum og sone Holum.Hverdagsrehabilitering markerer et veiskille og en dreining i helse og omsorg med økt fokus på tidlig innsats, forebygging og rehabilitering. Vi setter inn rehabiliterende innsats så lenge det er mulig og pleie og omsorg når det er nødvendig. Vi går fra å spørre "Hva trenger du hjelp til " til å spørre "Hva er viktig for deg å mestre igjen ".


Hverdagsrehabilitering er et av kommunens flere tiltak som bidrar til at kommunens innbyggere kan mestre hverdagslige aktiviteter selv og bo hjemme lengst mulig.

Et nytt tverrfaglig team bestående av sykepleier og koordinator Lene B. Bratgjerd, ergoterapeut Åshild N.Walvick og fysioterapeut Siri H. Hindrumsen er på plass. Hverdagsrehabilitering utføres i tett samarbeid mellom nytt team og alle ansatte hjemmetjenesten.

60 ansatte fra sone Sentrum og sone Holum, enhetsleder Linda Vavik, sonelederne og saksbehandlere fra ABT deltok på en spennende samling med innføring i arbeidsmetoden etterfulgt av snorklipping og åpning av tjenesten.

Hverdagsrehabilitering - tjenestebeskrivelse

 

Tags: helsetjeneste, helse