Friluftslivsområder –kartlegging av bruk og verdi

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

finnroenbildeDet er et nasjonalt mål om at de fleste kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdisetting av sine friluftsområder innen 2018. Mandal kommune har begynt på arbeidet. Nå trenger vi din lokalkunnskap. Bli med på verksted for å tegne og fortelle på kart.

Bystyret vedtok allerede i 2016 å kartlegge bruk og verdi av friluftslivsområder i kommunen. Nå er det laget et utkast til temakart som skal vise områder som brukes til friluftsliv i dag. I dette arbeidet er det brukt eksisterende turbøker og turkart, samt registrering fra godtur.no, seniortur.no, barnetråkk og annen lokal kunnskap.

Vi håper at innbyggere og lag og foreninger med lokal kunnskap og interesse for friluftsliv vil bidra.

For å sikre god kvalitet på arbeidet trenger vi mer kunnskap om:

  • områder som ikke er med i utkastet til temakart
  • bruken av registrerte områder
  • ulik aktivitet registrerte områder er særlig egnet til
  • natur og kulturhistoriske kvaliteter som beskriver verdien et område har.

Lyst til å bidra?
Kom på åpent verksted i bystyresalen for å tegne og foretelle på kart:

  • Mandag 16. oktober kl. 16:00 -18:00
  • Onsdag 18. oktober kl. 18:30 - 20:30

Du kan også ta kontakt med Guro Wendelbo for avtale på dagtid eller sende bidrag på epost:

  • Tel. 91802944

Skoler, barnehager, lag og foreninger med særlig friluftslivinteresse blir tilskrevet.

Det ferdige temakartet er ikke juridisk bindende, men vil være et virkemiddel i kommunal planlegging for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Frist for å bidra til arbeidet er 31.oktober

pdfUtkast til temakart for friluftsområder

Fossen