Kurs i depresjonsmestring - KID

i kategorien Nyhetsarkiv Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

phoca thumb m kid  kurs i depresjonsmestringVelkommen til KID i våren 2018. Lokal kursarrangør er avdeling psykisk helse og rus, Mandal kommune. Kurset blir ledet av 2 godkjente kursledere, og går over 8 uker, en gang på 2,5 timer per uke. Det er 8-12 deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det 2 oppfølgingsmøter. Boka Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

Oppstart

03.04.18. Lokalet ligger i 2. etg over ABT (gamle spiggeren legesenter), Sandskarsgata 6

Påmelding

Kursavgift 600 kr. Dette inkluderer kursbok, frukt, kaffe/te.
Påmeldingsfrist 27.2.18 (begrensede plasser)

Viktig forsamtale

Alle som melder seg på KID må ha en forsamtale med kurslederne. På forsamtalen går vi gjennom innhold og arbeidsmetoder på KID. Samtalen er viktig for å finne ut om kurset er det rette tilbudet for deg. I denne samtalen blir det avgjort, sammen med deg, om du får tilbud om å delta på kurset.

Kontaktpersoner

For nærmere informasjon og/eller påmelding ta kontakt med kursleder:

 • Monica Danielsen, tlf: 916 76386
 • Beate Thomassen Rygnestad, tlf: 952 58262

Hvem er kurset for

Dette er et tilbud for bosatte i Mandal, Marnardal og Lindesnes kommune. Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet. Tegn/symptomer på dette kan være:

 • Fravær av glede
 • Tristhet
 • Tilbaketrekking
 • Søvn-problemer
 • Følelse av å være verdiløs
 • Uro
 • Lite tiltakslyst/initiativ
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet

Målet med kurset

 • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
 • å korte ned på varigheten av depresjon
 • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
 • forebygge nye episoder med depresjon

Hva går kurset ut på

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Kurset er bygd på åtte + to samlinger, hver på 2 ½ time.

Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker nedstemthet/depresjon.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk spl Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgård. Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og det gjennomføres i regi av Fagakademiet. Mer informasjon om KID, finner du på hjemmesidene til:

Fagakademiet, www.fagakademiet.no og rådet for psykisk helse, www.psykiskhelse.no 

KID