Nå kan du søke om startlån på nett!

i kategorien Økonomiske ytelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

husbanken   logoNå kan alle søke når de vil, og hvor de vil fra eget nettbrett, smarttelefon eller pc. Tjenesten skal være så god at de aller fleste kan foreta hele søkeprosessen på egen hånd.

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. 

Kontantstøtte

i kategorien Barn og familie Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Statlig kontantstøtte

Du kan få statlig kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Denne kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Les mer om statlig kontantstøtte her

Kommunal kontantstøtte

Du kan få kommunal kontantstøtte for barn mellom to og tre år. Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av bystyret, for tiden kr. 4000,- pr. måned. Denne støtten ytes ikke for barn som delvis benytter barnehage eller har barnehageplass i andre kommuner. 
Mottaker av kontantstøtten må melde fra til Mandal kommune dersom grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lenger er til stede. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 

Viktig informasjon!
Bystyret vedtok på sitt budsjettmøte 14.12.17 å avvikle den kommunale kontantstøtten fom 01.07.18. Alle som er innvilget kommunal kontantstøtte vil bli tilskrevet. Nye søknader mottas likevel helt frem til kontantstøtten avvikles.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema kommunal kontantstøtte

Kontaktinformasjon

Barnehageenheten

Lansering av nasjonal nettressursopplæring for fosterforeldre

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

phoca thumb m foreldre og barnFredag 1. april 2016 lanserte Barnevern Sør en nettressurs for barnevernstjenester som skal lære opp fosterforeldre i å møte barn med en traumebevisst omsorg.  Målet er at alle traumatiserte barn – i alle aldre – skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Programmet skal hjelpe fosterforeldre å forstå smerteutrykk og møte barnet på en bedre måte.

Barnehageopptak 2017 - behandling av søknader

i kategorien Barnehage Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv

skjebstadSøknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars. Svarbrev sendes ut 15. mars i ordinær post. Søknader innkommet etter frist, behandles fortløpende etter at hovedopptaket er foretatt.

Hilsen Torill Hinna, enhetsleder Barnehageenheten

Lærlingeplass i Mandal kommune

i kategorien Arbeid Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

HanskeVi gir deg muligheten til å få fagbrev i Mandal kommune. Mandal kommune kan sikre deg yrkesopplæring som fører til fagbrev innen din studieretning.

Sansehage Ulvegjelet

i kategorien Psykisk helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

blomstrende kirsebaertree freepik


Det vil i løpet av våren opparbeides en sansehage ved dagsenteret for personer med demens i Ulvegjelet. Vi tror at betydningen av sansehagen for personer med demens kan gi dem en høyere livskvalitet. Det er lagt vekt på å planlegge en hage som skjerper alle sanser som hørsel, smak, syn med mer.  

 

Våg å se - våg å handle!

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Redd Barnas kampanje #jegerher er over, men arbeidet for å beskytte barn mot seksuelle overgrep fortsetter selvfølgelig. I Mandal markerer vi dette arbeidet med en "Våg å se – våg å handle" – uke fra torsdag 28. januar - 4. februar. I dette slagordet ligger det en erkjennelse om at vi voksne ikke er modige nok til å hjelpe barn som har det vondt. Hvorfor er det slik?

Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) 

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

i kategorien Individ og samfunn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Forside - veilederKommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget, ønsker å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder. I veilederen vises det blant annet til bekymringstegn, hva du skal gjøre hvis du har en bekymring og hvem du skal kontakte.