Mandal rådhus er sertifisert som miljøfyrtårn!

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv


Utdeling av diplom - fotograf: Åse WetrhusMandal rådhus er den første kommunale bygningen eller arbeidsplassen som er sertifisert som miljøfyrtårn. Inneværende år har det vært arbeidet systematisk på tvers av fagområder for å oppfylle kravene som har fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallssortering, utslipp, estetikk, transport.

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter - oversikt

i kategorien Helsetjenester Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Fysioterapitjenesten i Mandal kommune består av kommunalt ansatte og privat praktiserende fysioterapeuter. 
 
Privatpraktiserende fysioterapeuter er tilknyttet institutter i kommunen. De har tilbud til alle innbyggerne i Mandal kommune, og gir tjenester etter henvisning fra lege.

Kjøp av digitale kart for proff-brukere

i kategorien Kart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

""Mandal kommune har i samarbeid med Lindesnesregionen og Infoland (Ambita), lagt opp selvbetjening på kjøp av digitale kartdata. Det fine med dette er at du vil kunne få tak i de mest oppdaterte kartdata 24 timer i døgnet.

Nabolister

i kategorien Kart Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Mandal kommune har ikke anledning eller lov å legge ut hjemmelsopplysninger/eieropplysninger knyttet opp mot nabolister slik vi gjorde i gammel løsning. Det betyr at for å få en fullstendig naboliste med overnevnte opplysninger må du ta kontakt med kommunen.

Folkehelseplan

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Bystyret vedtok 17. juni 2010 folkehelseplan for Mandal kommune. Planen gir opplysninger og vurderinger av folkehelsesituasjonen i Mandal. 
I tillegg angir planen målsettinger og tiltak for folkehelsearbeidet i kommunen de nærmeste årene.

Innmelding av mørke gatelys - veilysvedlikehold

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

moerkt gatelysMandal Kommune har, sammen med OFA (Offentlig Fellesinnkjøp på Agder), inngått ny avtale om Veilysvedlikehold for perioden 2015 – 2019. Nettpartner vil forestå drift og vedlikehold av alt veilys i Mandal kommune.

 Våre innbyggere kan nå melde inn feil direkte til Nettpartner. Det er planlagt 4 årlige service/reparasjonsrunder.

 

 

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

http://dibk.no/no/Fra 1. juli kan naboen din sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke kommunen eller si i fra til deg. Så hvis du oppdager snekring på den andre siden av hekken, er det slett ikke sikkert han har gjort noe galt. Best å ta en naboprat før du eventuelt kontakter kommunen.

Hva betyr nye forenklede byggeregler for deg?

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

huskonstruksjonFra 1. juli ble byggereglene forenklet. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Kommunen anbefaler på det sterkeste at man går gjennom veiviseren fra DIBK før du setter i gang. Vi minner om at store deler av  Mandal sentrum er avsatt som bevaringsområde, og her vil alle tiltak være søknadspliktige.