Tilfeldig torvsalg - gateselgere

Selgere som ikke kan betale for leie av salgsplass på torvet, må ta kontakt med Tjenestetorvet.

Søknadsbehandling

Tjenestetorvet gir tillatelse til gatesalg, og informerer om hvor det er lov å drive småsalg i gågata. Det er et krav om at selger må flytte sitt gatesalg senest hver 2. time.

Salgsområdene

Salgarealene er på 1x2m. 

Krav til søker

Gateselger må kunne legitimere seg, og gateselgere som kommer fra land utenfor EU må i tillegg kunne fremvise gyldig arbeidstillatelse.

Generelle regler

Annen informasjon

Hvordan søke? Kontakt

Tjenestetorvet