Matombringing

Formålet med tjenesten er å bidra til tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som ikke klarer å lage middag selv.

Hvem får tjenesten?

Eldre og funksjonshemmede som ikke klarer å lage middag selv. Tjenesten er underlagt behovsvurdering fra Hjemmetjenesten.

Hva slags mat får du?

Hvordan søke?

Søknadsskjema fås ved sonekontoret til hjemmesykepleien eller Tjenestetorvet - og sendes til sonekontoret til hjemmesykepleien i den del av kommunen hvor søkeren bor. Dersom du er i tvil om hvordan du skal gå fram, kan du ta kontakt med Tjenestetorvet i Mandal kommune. De vil henvise deg videre til riktig sone avhengig av hvor i kommunen du bor.

Lovgrunnlag

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles etter Lov om sosiale tjenester. Dersom du ønsker å klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Hva koster det?

Trygghetsalarm, transport, middag mm - ikke lovpålagte tjenester/helse og omsorg - prisliste 2018