Speilen Nærvarme

i kategorien Kommunale byggeprosjekt Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

I kommunens energi- og klimaplan var det forutsatt bygd et fyringsanlegg basert på treflis på Speilen. Men av forskjellige miljøgrunner ble ikke dette gjennomført. Mandal Bystyre vedtok høsten 2010 at et varmepumpeanlegg basert på grunnvarme kombinert med solfangere kunne erstatte fyringsanlegget.

Kunstisbanen på Speilen ble bygd samtidig, og det ble lagt til rette for at overskuddsvarmen fra frysemaskineriet kan tilføres til nærvarmeanlegget og at kjølerørene om sommeren kan fungere som solfangere.

Resultatet er blitt et nytt, fremtidsrettet nærvarmeanlegg som forsyner skoler og idrettsanlegg med varme fra kunstisbane, solfangere og 80 grunnbrønner.

Grunnvarmen hentes fra 80 brønner på mellom 160 og 200 meters dybde. Det vil si over 13 km med borehull. Borehullene ligger i hovedsak under asfaltert vei- og parkeringsareal. Solfangerne består av 500 m2 vakuumrør som er plassert på taket av Mandalshallen. Isbanen er på 1200 m2. Kjølerørene ligger med 10 cm mellomrom (ca. 12 km. rør). Kjølemaskinen er på 270 kW kjøleeffekt, og trekker da ca 150 kW strøm.
Isbanen er bygd med sikte på isdekke 3 måneder hver vinter, og brukes også som solfangere på sommeren.

Om sommeren er solfangerne tilstrekkelig til oppvarming av svømmehallen, og overskuddsvarmen tilføres til borebrønnene og lagres der til vinteren.

Speilen Nærvarme ble startet i november 2011 for å dekke oppvarmingsbehovet til Blomdalen ungdomsskole, Furulunden skole og Mandalshallen med svømmehallen på en klimavennlig måte. Det er også gjort klar for tilkopling av Turnhallen og Mandal Videregående skole.

 

Resultatene til nå (september 2012) viser at det er blitt produsert 900 000 kWh fra varmepumpen og 110 000 kWh fra solfangerne. Det tilsier at kommunen har spart 550 000 kWh på varmepumpen og 105 000 kWh på solfangerne på mindre enn ett år. 
Besparelsene vil bli betydelig større når alle innkjøringsutfordringer er håndtert, Blomdalen skole kommer i ordinær drift og Turnhallen blir tilkoplet. Produksjonen har vært så stor at det viser seg å være kapasitet til også å forsyne Mandal videregående skole.

 

Speilen Nærvarme er et rent kommunal prosjekt, hvor kommunens energileder Sem Ove Ueland har vært initiativtaker til samordning av de ulike varmekildene. Rambøll har vært konsulent og utført nødvendige beregninger. Kommunen har innhentet tilbud og gjennomført utbyggingen som delte entrepriser. Prosjektet er finansiert med kommunal bevilling og tilskudd fra Enova.

Speilen Nærvarme har stor overføringsverdi og viser at det er mulig å kombinere flere ulike energiressurser i samme anlegg.