Tillitsprosjektet - sluttrapport

i kategorien Tillitsprosjektet Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Mandal kommune har fått tillatelse fra Arbeidsdepartementet til å likestille egen- og legemelding ved sykefravær ut 2014.
Fra å være et prosjekt med fokus på innføring av 365 dagers egenmelding ved sykdom for alle ansatte i Mandal kommune har fokuset dreid i retning av tillit og holdningsendring hos den enkelte ansatte og leder.

Hele 95% av de som blir syke velger selv å benytte seg av egenmelding – både ved korte og lange fravær.

Rapporten kan du laste ned her: