Tillitsprosjekt-ordningen fortsetter ut 2017

i kategorien Tillitsprosjektet Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

tillitsprosjektetMandal kommune får forlenget perioden for 365 dagers egenmelding ut 2017. 

Arbeids- og sosialdepartementet varslet tidligere i år at Mandal kommune måtte avslutte denne ordningen fra 1. januar 2016. Dette ble påklagd, og vi har nå fått muntlig svar på at vi får lov å fortsette med ordningen ut 2017. 


På bakgrunn av erfaringer fra Tillitsprosjektet i Mandal, har regjeringen satt i gang 10 andre mindre forsøksprosjekt. Disse skal vare ut 2016, med en påfølgende evaluering. Når denne evalueringen foreligger er det naturlig å avgjøre om Mandal kommunene skal få fortsette med ordningen.

Mandal kommune har et av landets laveste sykefravær på litt over 6 % (2014), mens det i gjennomsnitt for kommunene lå på 9,80 %.


Les også:

Tillitsprosjektet

Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner - www.ks.no

 

Tags: sykefravær tillitsprosjektet egenmelding