Universell utforming

i kategorien Universell utforming Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Logo Universell utformingHva er universell utforming?

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.
 

Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi).
 
Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Vi legger vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunns-planlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.
 

Aktuelle prosjekter /områder i Mandal:

  • Lillebanken - lek og vann
  • Skjærgården for alle
  • Båtheis ved elvebredden
  • Furulunden og Risøbank
  • Fra hei til sjø
  • Taxus
  • Internett - til bruk for alle - Helt nødvendig for noen – bedre for alle.

I november 2007 ble det holdt en stor konferanse der tema var Universell utforming. Her deltok politikere, planleggere, utbyggere og andre interesserte. Målet var økt kunnskap og idémyldring.