Vår visjon - Mandal... soleklart

i kategorien Visjon og verdigrunnlag Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Logo - Mandal... SoleklartMandal... soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme.

Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering.

I visjonen ligger:
- Mandal har det som skal til
- Mandal er det selvfølgelige valg
- Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart!

Visjonen Mandal... soleklart har satt kursen for Mandal fram til 2017. Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til.

Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for:
- Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt
- Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid
- Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen
- Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov
- Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag
- Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv.- Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet- Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen
- Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud
- Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder.