Mandal Bydrift

ENHETEN BESTÅR AV 4 AVDELINGER SOM HAR ANSVAR FOR:

  • vann og avløp
  • park og vei
  • drift og vedlikehold av kommunens bygg
  • renhold av kommunens lokaler.

I TILLEGG ER DET EN STAB MED ANSVAR FOR:

  • prosjektgjennomføring av alle kommunale bygg- og anleggsprosjekter
  • kommunalt boligkontor
  • grunneierfunksjon
  • eiendomsforvaltning herunder kjøp, salg, leie og forsikring av kommunale arealer, tomter og bygg
  • utbyggingsavtaler.
Navn Stilling Telefon Mobil
Mandal bydrift med avdelinger 38273000
Hallfrid Os Enhetsleder 38273430

Tags: vei avløp vann organisasjon park brøyting renhold vedlikehold renseanlegg boligkontor utbyggingsavtaler kjøp og leie av kommunal grunn