Park og vei

Parkavdelingen

Park har ansvar for kommunens utearealer. Det gjelder parker og mindre grøntanlegg, friluftsområder på land og i skjærgården, idrettsanlegg og anlegg for lek. 
Vi ønsker at flest mulig skal kunne ha gleden av å bruke disse anleggene og områdene. Vårt mål er at anleggene til enhver tid skal fremstå velpleid og gi et tiltalende inntrykk for byens innbyggere og tilreisende.

Vi er stolt over at Furulunden og Risøbank ble kåret til årets friluftsområde på landsbasis i 2001, og vi håper at vi blir gitt mulighet til å fortsette å vedlikeholde kommunens arealer til alles beste.

Veiavdelingen

De 6 ansatte ved avdelingen er flinke til å utnytte de ressursene de har til disposisjon. Deres oppgaver består av sikring, vedlikeholds- og anleggsarbeid innen vei. Herunder ligger feiing, brøyting, salting og strøing av veier.

Asfaltering, nyetablering og reparasjoner av offentlige veier /brygger og sykkelstier ligger også under avdelingens arbeidsoppgaver.

Navn Stilling Telefon Mobil
Tormod Try Avdelingsleder - park og vei 38273435

Tags: vei organisasjon park brøyting vedlikehold skjærgårdstjenesten idrettsanlegg lekeplass