Vann og avløp

Vann og avløp er en viktig del av infrastrukturen. Vi må også fornye og forbedre systemene i takt med nye krav til kvalitet og sikkerhet på tjenestene. I denne sammenheng kan vi gi råd om muligheter for påkobling på ledningsnettet, samt hvilke krav som gjelder.

Mandal vannverk leverer vann av topp kvalitet i henhold til dagens normer og forskrifter. Vann er det sunt å drikke - tappet rett fra krana hjemme!

Våre mål er:

NOK VANN, GODT VANN og SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN

Og - i den andre enden - et topp moderne biologisk renseanlegg. Avløpet fra hele tettbebyggelsen i Mandal går i dag gjennom Grønvika renseanlegg. Abonnentene i byen skal ikke lengre ha egne septiktanker. For avløpssektoren er målet vårt å overholde de utslippskrav som er fastsatt - til beste for miljøet.

Navn Stilling Telefon Mobil
Otto Nodeland Avdelingsleder vann og avløp 38273000
Jonny Lindland Driftsleder - avløp 38273000
Harald Storaker Driftsleder vann 38273000

Tags: avløp vann organisasjon renseanlegg utslipp