Byggesak

Vår oppgave er å behandle bygge- og delingssøknader etter Plan og bygningsloven, utslippssøknader etter Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt søknader om avkjøring fra kommunale veger etter vegloven.

Vi ønsker å gi best mulig service og hurtig behandling av innkomne saker. For å greie dette, er vi avhengig av at søknadene er godt gjennomarbeidet før de blir sendt inn.


ÅPNINGSTIDER

Mandag - tirsdag - onsdag - fredag: kl. 12.00 - 1500

Torsdag: kl. 12.00 - 17.30

Navn Stilling Telefon Mobil
Glenn Anderson Faglig leder - byggesak 38273415

Tags: Byggesak deling organisasjon