Oppmålingsavdelingen

Trenger du informasjon om eiendommer, adresser eller kart ?

Oppmålingsavdelingen er en serviceavdeling for Teknisk forvaltning og enhetens brukere. Vi hjelper deg med kart, deling av eiendom, målebrev og annen stedfestet informasjon. Visjonen vår er å gjøre kommunens kartdata tilgjengelig for flest mulig. Dette vil vi gjøre på kartsidene.

Avdelingens medarbeidere har høy kompetanse, og vi hjelper deg gjerne.

Navn Stilling Telefon Mobil
Glenn Anderson Faglig leder - oppmåling 38273415

Tags: deling organisasjon oppmåling målebrev kart