Planavdelingen

Vår oppgave er utarbeidelse og saksbehandling av kommuneplanen og reguleringsplaner. Derfor er det viktig for oss å drive både intern og utadrettet informasjon i planleggingsfasen, og å samarbeide med involverte parter ved gjennomføring av planen.

Ansvarsområdene:

  • Kommuneplan
  • Reguleringsplaner (område- og detaljreguleringer)
  • Mindre reguleringsendringer
  • Veiledning og oppfølging av vedtatte reguleringsplaner
  • Andre prosjekter /utredninger/planer
  • Saksforberedelser til planutvalget
  • Publikumsveiledning
Navn Stilling Telefon Mobil
Jonny Grundeland Faglig leder - plan 38273407

Tags: regulering plan organisasjon kommuneplan