Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er organisert med 4 sonebaser - Sone Holum, Sone Sentrum, Sone Ulvegjelet og Sone Vestnes.

Navn Stilling Telefon Mobil
Linda Vavik enhetsleder - hjemmebaserte tjenester 97066944
Sone Holum 38271220 90076901
Linda Udø Soneleder - sone Holum 41634376
Sone Sentrum 38272009/07 97655434 / 97592323
Kristin Ugland Soneleder - sone Sentrum 38272010 90572303
Hanne Karlsen Kråkeland Soneleder - sone Ulvegjelet 47757974
Sone Vestnes 90640169
Tom Skogseth Soneleder - sone Vestnes 97532517
Sone Ulvegjelet 48995406
Nattpatruljen 90690887
Sissel Gjertsen Lunde Konstituert soneleder - Sone Sentrum 47757981

Tags: hjemmehjelp, helse og omsorg organisasjon omsorgssenter hjemmesykepleie