Fysioterapi - ergoterapi - hjelpemidler

Avdelingen tilbyr hjelpemidler, fysikalsk behandling og ergoterapi samt syns- og hørselsoppfølging individuelt og i tverrfaglig team ved behov.

Avdelingen yter rehabilitering og habilitering overfor hjemmeboende pasienter og rehabiliteringspasienter på Mandal sykehjem.

Avdelingen samarbeider med Pleie- og omsorgsenhetene, sengepostene ved Mandal sykehjem og privat praktiserende fysioterapeuter om rehabilitering og habilitering.

Avdelingen har ansvar for oppfølging av fysioterapeuter med driftsavtale. Avdelingen holder til i Mandal sykehjems lokaler.

Telefontid mandag til fredag: 08.00 - 08.30, 11.30 - 12.00, 14.30-15.00

Dagsenteret:

Dagsenteret ved sykehjemmet er lagt inn under Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler. Dagsenteret tilbyr 20 plasser hver dag – 5 dager i uken. Antall dager hver pasient får tildelt via vedtak, varierer fra 1 til 5 dager per uke.

Navn Stilling Telefon Mobil
Dagsenter 91696433
Anne Kjellesvik Konstituert avdelingsleder 90771399

Tags: dagsenter rehabilitering helse og omsorg Fysioterapi og ergoterapi organisasjon hjelpemidler syn- og hørseloppfølging