Institusjons- og forebyggende tjenester

Enheten Mandal sykehjem har med bakgrunn i omorganiseringer og endret ansvarsområde endret navn til Institusjons- og forebyggende tjenester. Dette betyr ikke at navnet Mandal sykehjem opphører å eksistere. Mandal sykehjem er kommunens sykehjem. Enheten består av 7 avdelinger. De aller fleste tjenestene enheten yter er lovfestede tjenester som er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Navn Stilling Telefon Mobil
Institusjons- og forebyggende tjenester 38273000
Kirstin Slotten Staurseth Enhetsleder - Institusjons- og forebyggende tjenester 90186885

Tags: sykehjem helse og omsorg organisasjon