Avdelingene 1 - 5

Avdelingene 1-5 er sengeposter i Institusjons- og forebyggende tjenester. Alle 5 sengepostene er lokalisert i Mandal sykehjems lokaler.


Avdeling 1

Avdeling 1 er en korttidsavdeling med 19 korttidsplasser.

Avdeling 2

Avdeling 2 er en langtidsavdeling med 24 plasser. Avdelingen består av 2 grupper med 12 pasienter per gruppe. Pasientene som bor her har ulike hjelpebehov. Noen av pasientene er demente, mens andre pasienter har andre utfordringer.

Avdeling 3

Avdeling 3 er en langtidsavdeling med 24 plasser. Avdelingen består av 2 grupper med 12 pasienter per gruppe. Pasientene som bor her har ulike hjelpebehov. Noen av pasientene er demente, mens andre pasienter har andre utfordringer.

Avdeling 4

Avdeling 4 er en langtidsavdeling med 36 pasienter. Pasientene som bor her er personer med demens. Avdelingen består av 5 grupper; Rød, Grønn, Lilla, Grå og Blå gruppe, med 5 – 8 pasienter per gruppe.

Avdeling 5

Avdeling 5 er en langtidsavdeling med 15 plasser. Avdelingen består av 2 grupper; Solstua og Loftstua med 7 og 8 pasienter per gruppe. Pasientene som bor her har ulike hjelpebehov. Noen av pasientene har diagnosen demens, mens andre pasienter har andre utfordringer.

 

Navn Stilling Telefon Mobil
Avdeling 1 38273711
Laila Merete Lindland Avdelingssykepleier -avdeling 1 38273710
Avdeling 2 38273722
Mette Martinsen Avdelingssykepleier - avdeling 2 38273720
Avdeling 3 38273731
Elin L. Danielsen Avdelingssykepleier - avdeling 3 38273730
Avdeling 4 38273745
Anne Katrine Sandnes Ebitu Konst. avdelingssykepleier - avdeling 4 38273740
Avdeling 5 38273754 (Solstua) 38273784 (Loftstua)
Lise R. Udø Konst. ass. avdeling leder avd. 4 38273740

Tags: korttidsplass langtidsplass sykehjem helse og omsorg demente