Sentralkjøkkenet

Sentralkjøkkenet produserer mat til sykehjemmets beboere og hjemmeboende pasienter. Sentralkjøkkenet produserer også maten som selges i sykehjemmets kafe; Kafe' hjerterom, samt noe catering ut av huset.

Kafe' hjerterom har åpent 5 dager i uken.

Avdelingen holder til i Mandal sykehjems lokaler.

Navn Stilling Telefon Mobil
Sentralkjøkkenet 38273766
Wenche Asp Kjøkkensjef 38273762 41298444

Tags: helse og omsorg organisasjon matombringing