Familiens hus

Fem avdelinger i Mandal kommune er samlet i Familiens Hus. Avdelingene er Barnevern Sør, helsestasjonen, familiesenter og to avdelinger for enslige mindreårige. Familiens Hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom og deres familier. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier er dermed samordnet, samlokalisert og lokalt forankret. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste på samme sted. De ansatte har en bred kompetanse som skal sørge for tjenester av god kvalitet. Avdelingene i Familiens Hus er kjent med hverandres tjenesteområder og vil kunne anbefale og veilede bruker i forhold til å gjøre bruk av flere og ulike tjenester. Familiens Hus har fokus på forebygging og tidlig intervensjon.

Navn Stilling Telefon Mobil
Familiens hus med avdelinger 38273000
Agnethe Hinna Hovdenak Enhetsleder - Familiens hus 38273000 90203791

Tags: barnevern helse og omsorg Barne- og familievern organisasjon helsestasjon vaksinering svangerskap jordmor familiesenter