Familiesenter

Familiesenteret er et ressurssenter for barn, ungdom, familier og nettverk. Tilbudet ved familiesenteret er frivillig, gratis, fleksibelt og har lav terskel. Det skal gis hurtig hjelp - med utgangspunkt i menneskets egen opplevelse av problemets størrelse og forståelse av situasjonen. Det legges vekt på å få fram menneskets egne muligheter, ressurser og tro på egen mestring.

Det gis telefonkonsultasjon, engangssamtaler eller samtaler over tid. Samtalene kan finne sted på familiesenteret, i hjemmet eller der hvor den/de det gjelder ønsker det.

Navn Stilling Telefon Mobil
Kari Ziegler Madsen Faglig leder 38273000 95487404

Tags: helse og omsorg Barne- og familievern organisasjon mekling skolehelsetjeneste