Stab for helse og omsorg

Vårt verdigrunnlag er respekt, tillit og service

Stab Helse og Omsorg er en ressursavdeling innen lønn, vikarformidling, post/arkiv, ansettelse, fagutvikling, helseinformatikk, håndtering av praksisplasser og lærlingepraksis, evt. andre spørsmål.

Etter omfattende omorganiseringer innen Helse- og omsorgsfeltet de siste årene har vi valgt å både samorganisere og samlokalisere alle merkantilt ansatte, stabsansatte, fagutvikler og vikarkontoret i en avdeling. Denne avdelingen er blitt plassert organisasjonsmessig inn under enhet for Institusjons- og forebyggende tjenester. Avdelingen er samlokalisert i Mandal sykehjems lokaler.

Navn Stilling Telefon Mobil
Stab for helse og omsorg 38273000
Vikarkontor 38273757 (58)
Janne Heddeland Avdelingsleder 99467034
Tone Hinna Hovdenak Prosjektkoordinator velferdsteknologoi 95817210

Tags: lærling helse og omsorg organisasjon vikar praksis