Avdeling psykisk helse og rus

Avdelingen består av:

Psykisk helseteam

Målgruppen er mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Målgruppen er også mennesker som tidligere har hatt en rusutfordring og er i et rehabiliteringsforløp.
Teamet gir oppfølging med utgangspunkt i den enkeltes utfordringer. Oppfølgingen består fortrinnsvis av samtaler.
Avdelingen tilbyr også kurs i depresjons - og belastningsmestring (KiD og KiB).

"Inn på tunet"

Er et samarbeid mellom Damman heste- og eselgård og Avdeling psykisk helse og rus. Tilbudet på gården er for mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse og som liker å ha kontakt med dyr og delta i øvrige gårdsaktiviteter.

Dagsenter for psykisk helse - Orelunden

Dagsenteret er et tilbud for mennesker med moderate og alvorlige psykiske helse utfordringer.
I tilknytning til dagsenteret er kafeen vår åpen for alle mandag, tirsdag og onsdag. Utover dette tilbys ulike grupper på grov- og fin verksted, samt fysisk aktivitet.
Dagsenteret "har åpent hus" hver torsdag fra kl.14.00 – 21.00

Boteam

Teamet skal yte miljøterapeutiske tjenester til mennesker med utfordringer knyttet til sin psykiske helse og/eller utfordringer i forhold til rus. Tjenesten utføres hovedsakelig i brukers eget hjem der målet er å mestre å bo i egen bolig og håndtere dagliglivets utfordringer.
Døgnåpen vakttelefon som alle kan ringe: tlf. 474 51 552. Ikke avhengig av annen tjeneste.

Housing First Oppfølgingsteam

Målsettingen for teamet er å finne egnet bolig til bostedsløse i et ordinært bomiljø. Det fokuseres på fleksibel oppfølging og brukermedvirkning, samt å oppnå varige og stabile boforhold. Mennesker som er aktuelle for å motta tjenester fra HF Oppfølgingsteam forplikter seg til å ha kontakt med teamet minimum en gang pr. uke.

Navn Stilling Telefon Mobil
Ingunn Kragstadmoen Avdelingsleder 38273000 95249398
Dagsenter - avd. psykisk helse og rus 38272040
Boteam 47451552
Housing First Oppfølgingsteam 94508860

Tags: helsetjeneste, dagsenter helse og omsorg psykisk helse organisasjon inn på tunet boteam bostedsløse