Avdeling Skinsnes

Avdeling Skinsnes gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av funksjonsnedsettelse. Tjenesten utføres i brukers hjem der målet er å mestre å bli i egen bolig og håndtere dagliglivets utfordringer.

Vårt mål er å ha ansatte som møter brukerne med respekt, og gir dem medinnflytelse på de tjenestene de får.

Vi har avdelingsbase på Orelunden, hvor det er 8 leiligheter med heldøgnsbemanning. Ellers gir vi tjenester til de som bor på østsiden av elva.

Navn Stilling Telefon Mobil
Avdeling Hesland 38272002 48146929
Torunn Aalvik Grostøl Avdelingsleder 38272012

Tags: praktisk bistand helse og omsorg organisasjon hjemmesykepleie støttekontakt