Sone Solhøgda

Vår visjon "Mest mulig glede og livskvalitet for alle."


Vårt mål er å ha visjonen med oss i alt arbeidet med brukerne. Hva som gir glede og hva som oppleves som livskvalitet er individuelt for hvert enkelt menneske. Vi tilstreber derfor individuell behandling med brukernes behov i sentrum.

Ansvarsområde

Avdeling Solhøgda gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne

Solhøgda avlastningsbolig

Gir tjenester til personer og familier med, "særlig tyngende omsorgsarbeid," for barn og unge.
Dersom det er åpenbart at institusjonsavlastning ikke er egnet for bruker kan det også gis tilbud om privat avlastning.

Målrettet miljøarbeid

Gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som har behov for målrettet miljøarbeid for å takle dagliglivets gjøremål og som bor på vestsiden av Mandalselva.

Vi har på Solhøgda to boligkompleks. Et kompleks med fire omsorgsboliger og et med ni. Alle brukerne som bor her har så stort hjelpebehov at de trenger døgntjeneste.

Navn Stilling Telefon Mobil
Mats Vavik Avdelingsleder 41377760
Avlastningsbolig 48866841
Service/utegruppa 94502544/90688995
Avdeling Solglimt 95450864

Tags: avlastning helse og omsorg organisasjon omsorgsbolig