NAV - Mandal

NAV Mandal er sentralt plassert i sentrum og har ansvar for kommunale og statlige oppgaver innen arbeids- og velferdsforvaltningen og gir daglig tjenester til Mandal kommunes ca 15 500 innbyggere.  NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid.  Kontoret har for tiden 45 ansatte.

NAV Mandal er organisert i 3 avdelinger; jobbsenteret med oppfølging av arbeidssøkere samt saksbehandling av økonomisk sosialhjelp, oppfølgingsavdelingen med ansvar for brukere med behov for oppfølging/avklaring over tid, og integreringsavdelingen med ansvar for bosetting av flyktninger og oppfølging/tilrettelegging av introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger 

BESØKSADRESSE: HOLBÆK ERIKSENSGT 10

ÅPNINGSTID DROP IN: 12-14
ÅPNINGSTID MED TIMEAVTALE: 08.00 - 15.30
TIMEAVTALE FÅR DU VED HENVENDELSE TIL NAV KONTAKTSENTER PÅ TLF 5555 3333

www.nav.no                              DittNav - Login


Navn Stilling Telefon Mobil
Nav Mandal 55553333
Sissel Wiig Enhetsleder 55553333
Ellen N. Isaksen Avdelingsleder 55553333
Vibeke F. Hansen Avdelingsleder 55553333
Heidi Sæves Thorbjørnsen Avdelingsleder

Tags: rehabilitering integrering introduksjonsprogram bosetting av flyktninger sykefraværs oppfølging økonomisk sosialhjelp