Kontaktinformasjon - Kommunale barnehager

Barn leker

I Mandal er det 3 kommunale barnehager, Kvisla, Frøysland og Skjebstad.

 

 

 

Link til barnehagene:

Navn Stilling Telefon Mobil
Torill Hinna Enhetsleder 951 73 836
Nina Kristoffersen Styrer Skjebstad barnehage 38262724 971 46 681
Aslaug O. Fjeldsgaard Styrer Kvisla barnehage 38262105 473 70 369
Inger Lise Askildsen Styrer Frøysland barnehage 38273470 488 65 846
Tove Mydland Rådgiver barnehageenheten 466 22 387

Tags: Barnehage barnehageplass