Kontaktinformasjon - Familiebarnehager

Barn lekerEn familiebarnehage drives i små grupper i private hjem hvor assistenter har det daglige ansvaret. En førskolelærer er pedagogisk leder og har ansvar for veiledning og oppfølging av personalet.

Det er 4 private familiebarnehager i Mandal

Navn Stilling Telefon Mobil
Vestnes familiebarnehage
Kulturvugga familiebarnehage
Furulunden familiebarnehage
Solbakken familiebarnehage

Tags: Barnehage barnehageplass