Spesialpedagogisk team

Bystyret har bevilget midler til tidlig innsats i barnehage og skole i budsjett 2015. I Spesialpedagogisk team er det avsatt 20 % stilling til denne veiledningstjenesten fra 1. august 2015 og foreløpig ut 2015. Det er 4 spesialpedagoger som deler timene i denne tjenesten.

Tjenesten er et lavterskel tilbud der teamet ønsker å bidra til :

  • Hjelpe barnehagen til tidligst mulig å utvikle gode læringsprosesser for barn som strever
  • tilby veiledning og støtte / hjelpe personalet i selv å kunne håndtere det enkelte barn og/eller barnehagegruppen det streves med
  • det kan for eksempel være problematikk knyttet til atferd, sosial kompetanse, språk, lek m.m.
Navn Stilling Telefon Mobil
Siv Anja Helleren Haugstad Teamleder - spesialpedagogisk team 907 24 478

Tags: spesialundervisning spesped organisasjon